Dowload – KHANG HƯNG
0

dowload-quesktek-complete

STTTên phần mềmTải về

CÔNG CỤ HỖ TRỢ 

1Teamviewer 5.0 ( Phần mềm điều khiển máy tính từ xa)Download
2Ultraviewer ( Phần mềm điều khiển máy tính từ xa)Download
3Mobile App List ( Danh sách ứng dụng xem camera trên điện thoại, máy tính bảng, Android TV box)Download

DÒNG 6100AHD + 9000NVR + 9000IP

4CMS v3 ( Phần mềm quản lý camera)Download
5Device Manage ( Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP )Download
6H264 Playback ( Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình)Download

Dòng 8400 + 6000IP

7NVMS 1000 (Phần mềm quản lý camera)Download
8NVMS 1200 ( Phần mềm quản lý camera(cho MAC OS)Download
9IP Tool ( Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP )Download
10IP Tool 2 ( Phần mềm tìm kiểm địa chỉ IP (phiên bản 2)Download

KBVision

11KBiVMS ( Phần mềm quản lý camera)Download
12Config tool ( Phần mềm tìm kiếm sản phẩm KBVision)Download

905HW

13Search Pro ( Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP)Download
14iSmartViewPro (Phần mềm quản lý camera)Download
STTTên phần mềmTải về
1(1) Ulttraview 5.0, (2) Teamviewer 5.0(1)  /  (2) 
2Frimware 6104AHD fix cập nhật DNS QUESTEK.TVDownload
3Danh sách phần mềm xem trên điện thoại 2014Download
4Phần mềm CMS QUESTEK WIN 8100 SeriesDownload
5Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series)Download
6Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) – Mac OSDownload
7Phần mềm CMS 6100 v3Download
8Phần mềm CMS 6200Download
9Phần mềm CMS 6200AHDDownload
10ActiveX 6100 & 62006100 6200
11Phần mềm CMS 9000UIP SeriesDownload
12Phần mềm CMS 9000IP SeriesDownload
13Phần mềm CMS 6100i NVSIP SeriesDownload
14Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1200 cho MACDownload
15Phần mềm Seach Camera IP 9000Download
16Phần mềm Active đầu 6900Download
17Phần mềm CMS 6900Download
18Phần mềm tìm kiếm Camera IP 7000Download
19Phần mềm QUESTEK VMS cho dòng QUESTEK ONEDownload
20Phần mềm dùng tìm kiếm đầu ghi và camera IP dòng QUESTEK ONEDownload
21ActiveX cho dòng camera QTX-9000KIPDownload
22Phần mềm dùng tìm kiếm dòng camera QTX-9000KIPDownload
23Phần mềm mCMS cho dòng camera QTX-9000KIPDownload
24Phần mềm dùng tìm kiếm dòng camera IP QTC-905W L SeriesDownload
25Phần mềm VMS cho dòng camera QTX-6104A/B CVIDownload
26Phần mềm xem file backup (6400, 8400 Series)Download
27Phần mềm CMS đầu ghi hình 6900AHD SeriesDownload
28Phần mềm IP Update Questek.tvDownload
29Phần mềm Playback H.264 (6100, 9000)Download
STTTên phần mềmTải về
Catalogue QUESTEK26.1 MB   
Catalogue KBVISION550 KB
Catalogue Led Array142 KB
Catalogue IP HD550 KB

dowload-complete-kbvision

STTTên phần mềmTải về
1Phần Mềm Đầu Ghi Hình KBiVMSDownload
2Phần mềm General_ConfigTool_Eng_V2.00.0.R.140410Download


Back to Top  • Mr.Phương
    0962 360 379
    {add}{sep1}{username}{sep2}{status}
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
    0932 685 888